25c627487ca6f5eaf7ab04dfc16f2a3ef6be870c
[ginge.git] / todo.txt
1 - extract text
2 - giana
3 - odanata - no sound
4 - touchscreen